Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
PRZECZYTAJ TAKŻE:
Reklama
Reklama Cieszanów Rock Festiwal 2024
Reklama
Reklama Powiat Rzeszowski

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie

Opis działalności

MDK jest publiczną placówką oświatową prowadzącą zajęcia o charakterze określonym statutem i przepisami prawa oświatowego. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież szkolna. Nabór do pracowni, kół, zespołów i sekcji MDK prowadzony jest z początkiem każdego roku szkolnego bezpośrednio przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Przyjmowane są dobrowolne darowizny na rachunek dochodów własnych placówki. Darowizny przeznaczane są na zakup dodatkowych materiałów do zajęć, organizację imprez dla dzieci itp. Zajęcia odbywają się w Rzeszowie w dwóch budynkach MDK:
– przy ul. Piłsudskiego 25,
– przy ul. Osmeckiego 51
– przy ul. Unii Lubelskiej 1
– a także w lokalu przy ul. Krakowskiej 20 (Galeria “Nowy Świat”)
– oraz pomieszczeniach użyczonych przez szkoły (sale gimnastyczne, aule) i inne instytucje.
W stałych formach pracy: zespołach i pracowniach artystycznych, technicznych, naukowych, sportowych i innych uczestniczy ok. 2500 dzieci i młodzieży
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez artystycznych (Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Nasi Sąsiedzi”, Turniej Pierwszej Pomocy “Uczeń ratowniczek”, Konkurs Plastyczny “Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Martwa Natura”, Festiwal Orkiestr Dętych “Consavia”, Koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- edycja miejska), warsztatów plastycznych, teatralnych, tanecznych, rękodzielniczych,imprez z okazji “Mikołajek”, “Dnia Dziecka” itp.
Działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie zespoły taneczne i wokalne, pracownie plastyczne przygotowują oprawę artystyczną na różne imprezy i uroczystości miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie.

Zespoły i pracownie działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie:
– zespoły taneczne „Impet”, „T-8”, „Kornele”, „Rytm”, „Uśmiech”,
– zespoły tańca ludowego: „Rzeszowianka”, „RUDKI”,
– Dziewczęca Orkiestra Dęta
– dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne: „Banalia”, „MDK czyli Młode Dzielne Kuropatwy”
– zajęcia wokalne,
– plastyka,
– fotografia,
– zajęcia ruchowe
– zajęcia profilaktyczno- edukacyjne
– rękodzieło artystyczne,
– zajęcia kulinarne
– gimnastyka korekcyjna,
– grafika komputerowa,
– programowanie w Minecraft
– szachy, warcaby
– nauka języka angielskiego,
– zajęcia artystyczne dla niepełnosprawnych- Grupa Integracyjna RAZEM
– wolontariat młodzieżowy,
– przy placówce działa również Rada Młodzieży Rzeszowa, która podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży miasta.


Podziel się

Lokalizacja
Piłsudskiego 25
35-074
177483891
Reklama