Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
PRZECZYTAJ TAKŻE:
Reklama tablice adresowe
Reklama Powiat Rzeszowski

Ponad 578 mln zł dopłat dla rolników z Podkarpacia. Ruszają kolejne formy pomocy

Podziel się
Oceń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) poinformowała, że do 23 maja 2024 r. wypłaciła ponad 578 mln zł w ramach płatności końcowych dopłat bezpośrednich i obszarowych za rok 2023 rolnikom z województwa podkarpackiego. Środki te trafiły do ponad 104,6 tys. osób. Ruszają także kolejne formy wsparcia. O tym przeczytasz w naszym artykule.
Ponad 578 mln zł dopłat dla rolników z Podkarpacia. Ruszają kolejne formy pomocy
Błażej Borowiec - dyrektor rzeszowskiej ARiMR, Zbigniew Micał - dyrektor PODR w Boguchwale i Wiesław Lada - dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej zapowiedzieli pomoc dla rolników.

Autor: Filip Łagowski/Halo Rzeszów

Zaliczki na poczet tych dopłat wypłacane były między 16 października a 30 listopada 2023 r., natomiast płatności końcowe rozpoczęły się 1 grudnia 2023 r. i wciąż trwają. 

Wśród beneficjentów płatności końcowych znaleźli się rolnicy, którzy we wnioskach o dopłaty złożyli m.in. deklarację prowadzenia praktyk w ramach ekoschematów powierzchniowych oraz dobrostanu zwierząt. Realizacja płatności w ramach ekoschematów obszarowych ruszyła na początku marca, natomiast wypłaty w ramach dobrostanu zwierząt rozpoczęły się 30 kwietnia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ARIMR ma czas na wydanie decyzji w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok do 31 maja 2024 r. Realizacja wypłat z tego tytułu powinna zakończyć się do 30 czerwca 2024 г.

Dopłaty za 2024 r. - termin naboru wydłużony do 1 lipca!

Rolnicy w województwie podkarpackim mają więcej czasu na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2024 rok. Początkowy termin upływał 15 maja, jednakże z uwagi na liczne apele rolników i organizacji branżowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało o jego przedłużeniu do 1 lipca 2024 r.
- Chciałbym poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym będziemy mieli do czynienia z takimi dwoma bardzo ważnymi wariantami dotyczącymi płatności dla małych gospodarstw i wariantem dotyczącym ugorowania gruntów w zakresie płatności dla małych gospodarstw i sugerowania gruntów. Niezmiennym pozostaje to, że wnioski o płatności obszarowe należy złożyć do 1 lipca roku bieżącego. Kolejnym etapem, który będzie trwał do 31 sierpnia, będzie natomiast uzupełnienie aktualizacja złożonego wniosku o wybór tej formy w zakresie płatności - wyjaśniał Błażej Borowiec, dyrektor rzeszowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dyrektor Borowiec zapowiedział także, że nową formą wsparcia, jest pomoc dla rolników, którzy gospodarują mniejsze pola. - Jedna z nich to płatność dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Propozycja ta wymaga jeszcze akceptacji Komisji Europejskiej - mówił.  fot. Filip Łagowski/Halo Rzeszów

Będą też zmiany w zasadach dotyczących warunkowości. W odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich modyfikacje przepisów mają dotyczyć:

 • zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości;
 • większej swobody w stosowaniu wymogu WPR, aby utrzymać stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych powyżej 5 proc. w porównaniu do 2018 r. (GAEC 1)
 • większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej (GAEC 6);
 • uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania (GAEC 7 – o tym także);
 • zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (GAEC 8 – o tym także);

Dodatkowo do 16 lipca rolnicy mogą wprowadzać zmiany w swoich deklaracjach bez konsekwencji finansowych. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1%. Należy jednak pamiętać, że zmiany te nie dotyczą wniosków o przyznanie nowych form płatności bezpośrednich, takich jak płatności dla małych gospodarstw oraz ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”. W tych przypadkach termin pozostaje bez zmian i wynosi 31 sierpnia 2024 r.

Aby ubiegać się o dopłaty, rolnicy muszą złożyć wniosek za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Ci, którzy nie mają dostępu do komputera, mogą liczyć na pomoc pracowników ARIMR oraz infolinii Agencji.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą na gruntach o powierzchni co najmniej 1 ha, które są w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. 

Wsparcie jest także dostępne dla gospodarzy posiadających mniej niż 1 ha gruntów, pod warunkiem spełnienia kryteriów związanych z płatnościami związanymi ze zwierzętami oraz łącznej kwoty płatności bezpośrednich wynoszącej co najmniej 200 euro.

W tegorocznej kampanii rolnicy mogą skorzystać z nowych form wsparcia, takich jak płatność dla małych gospodarstw (wymagająca akceptacji Komisji Europejskiej) oraz ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”. Dostępna jest również uproszczona forma wsparcia dla rolników gospodarujących na niewielkich areałach - mówił w piątek Błażej Borowiec, dyrektor rzeszowskiego oddziału ARiMR. 

Szczegółowe informacje na temat dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 rok można znaleźć na stronach internetowych ARIMR oraz w punktach doradczych.

Sprzedałeś zboże? Też możesz liczyć na wsparcie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła program pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Pomoc ma charakter pomocy publicznej i jest uzależniona od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

- Wszyscy, którzy dokonali sprzedaży tych zbóż, w zależności od tego, w jakim okresie od 1 stycznia do 10 marca pierwsza grupa i od 11 marca do 31 maja druga grupa, w zależności od stawek, które są zróżnicowane, mogą starać się o te dopłaty na podstawie składanych do nas wniosków - przekazał Błażej Borowiec. fot. Filip Łagowski/Halo Rzeszów

 Dyrektor przypomniał wszystkim, że ważnym elementem procesowania każdego złożonego wniosku o pomoc lub dopłatę wymaga zaktualizowania numeru rachunku bankowego, tak, aby uniknąć przewlekłości wypłaty. 

Warunki kwalifikacyjne do programu pomocy:

 • Posiadanie numeru identyfikacyjnego w systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności.
 • Bycie mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/2472.
 • Groźba utraty płynności finansowej z powodu ograniczeń na rynku rolnym spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
 • Dokonanie sprzedaży wymienionych zbóż podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z produkcją zwierzęcą.
 • Złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2023 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wniosek dla producentów zbóż będzie można składać do dnia 5 czerwca. 

 - Jest to bardzo krótki okres czasu, ale tak jak tutaj moi kierownicy wspominali, że rozmawiają z rolnikami, są na to przygotowani, aby pomóc w wypełnieniu wniosku. Ten wniosek jest bardzo prosty i składa się go do ARiMR w wersji papierowej - zauważył Zbigniew Micał, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zaznaczając, że pomoc przy złożeniu dokumentów jest całkowicie bezpłatna. fot. Filip łagowski/Halo Rzeszów

Pomocy nie przyznaje się producentowi rolnemu:

 1. który dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom:
  1. prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub
  2. skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą

-  którzy są współposiadaczami gospodarstwa tego producenta rolnego;

2.   będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną  przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Trudna sytuacja polskiego rolnika wymaga szczególnej pomocy

Podczas piątkowej konferencji o pomocy rolnikom, Wiesław Lada Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej podkreślił trudną sytuację rolnictwa w Polsce. Zaznaczył, że powody tej sytuacji są powszechnie znane i wiążą się z wieloma czynnikami, m.in. wojną w Ukrainie i ogólną sytuacją w Europie.

- Nikt nie potrafi do tej pory stworzyć takich warunków, aby ta produkcja w rolnictwie była opłacalna. Ona nie jest opłacalna z uwagi na wojnę w Ukrainie i nie tylko, także na sytuację w Europie - mówił Wiesław Lada, nawiązując do ostatnich protestów rolników, twierdząc, że nie są one wymierzone w rząd, czym ARiMR. fot. Filip Łagowski/Halo Rzeszów

- Dlatego jako Podkarpacka Izba Rolnicza apelujemy i prosimy o to, żeby stworzyć takie warunki pracy i dochodowości w rolnictwie, aby ta produkcja w rolnictwie była opłacalna. Apelujemy również o to, jako samorząd rolniczy, nie tylko podkarpacki, ale i ogólnokrajowy, aby uprościć procedury składania wniosków, tak, aby rolnik mógł zająć się swoją pracą, a nie papirologią - dodawał Lada, doceniając współpracę z PODR i rzeszowską ARiMR. 

W tym kontekście, podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, odnosił się Błażej Borowiec, zauważając, że podczas ubiegłorocznej tury wsparcia doszło do wielu problemów, takich jak brak dogłębnej informacji publicznej dla rolników, czy komplikacji ze systemem informatycznym. Jak zapewnił nowy dyrektor rzeszowskiej ARiMR, dołoży wszelkich starań, aby tegoroczne wsparcie odbywało się bez komplikacji. 

Rolniku Nie jesteś sam. Weź udział w szkoleniach

W piątek 24 maja w Podkarpackim ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbywa się cykl szkoleń dla rolników, pod nazwą: "Nowe zasady w Płatnościach Bezpośrednich i Obszarowych 2024: Ekoschematy, Płatności do Małych Gospodarstw i Warunkowość", nad którymi patronat medialny objął portal Halo Rzeszów. 

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w systemie płatności bezpośrednich i obszarowych, które będą obowiązywać od 2024 roku. W szczególności konferencja skupi się na:  

Ekoschematach: Przedstawienie i omówienie nowych zasad i wymogów dotyczących ekoschematów, które mają na celu promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych i ochronę środowiska. Uczestnicy dowiedzą się, jakie działania będą kwalifikować się do ekoschematów i jak skutecznie spełniać te wymagania.  

Płatnościach do Małych Gospodarstw: Zaprezentowanie nowych regulacji i wsparcia dedykowanego małym gospodarstwom rolnym. Omówienie kryteriów kwalifikacyjnych oraz procedur aplikacyjnych, które mają na celu uproszczenie procesu i zwiększenie dostępności funduszy dla najmniejszych podmiotów rolniczych.  

Warunkowości: Wyjaśnienie koncepcji warunkowości i jej wpływu na dostęp do płatności bezpośrednich. Omówienie wymagań dotyczących zgodności z zasadami ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt oraz standardami produkcji rolniczej, które będą warunkować otrzymanie wsparcia finansowego. 

Konferencja ma na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych wskazówek i narzędzi, które pomogą rolnikom i doradcom rolniczym w dostosowaniu się do nowych przepisów. Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat wyzwań i możliwości wynikających z wprowadzanych zmian.

Kolejne tego typu konferencje szkolenie zaplanowano 4 czerwca w Gorzycach i 18 czerwca w Lesku. Oprócz tego planuje się także spotkanie z rolnikami w Przemyślu. 

ZAPIS TRANSMISJI NA ŻYWO:


Napisz komentarz
Komentarze
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: maxTreść komentarza: PO- potworna obłuda!!!Data dodania komentarza: 11.06.2024, 19:09Źródło komentarza: Elżbieta Łukacijewska triumfuje z rekordowym wynikiem. "Byli lepsi kandydaci niż pan Obajtek. Ubolewam nad tym"Autor komentarza: Klient - nie loteriaTreść komentarza: No a jak zmienić umowę z przewidywań na kołku pisanych na rozliczenie miesięczne wg wskazań własnych w eBOK? Chcę płacić miesięcznie za to co zużyję, a nie płacić za miejsce parkingowe i czekać na "obsługę" w stacjonarnym "B"iurze "O"bsługi "Klienta". Jednocześnie nieźle sobie radzą, skoro rejon Rzeszów Teren obsługuje ktoś z Mielca, a nawet w zgłaszaniu awarii Poznań mi się trafił. Sponsoring też chyba warto by ograniczyć, żeby swoje koszty zmniejszyć.Data dodania komentarza: 11.06.2024, 18:35Źródło komentarza: PGE zaprasza do udziału w Zielonej Loterii. Wygraj elektryczny samochód, hulajnogę czy rowerAutor komentarza: KubuśTreść komentarza: PIS = Pieniądze I Stołki A tak bardzo narzekają na UE Euro dolary mimo to pachną .Data dodania komentarza: 11.06.2024, 14:38Źródło komentarza: Elżbieta Łukacijewska triumfuje z rekordowym wynikiem. "Byli lepsi kandydaci niż pan Obajtek. Ubolewam nad tym"Autor komentarza: RZESZOWIAKTreść komentarza: Kolejny raz wyborcy Podkarpacia skazują region na zaściankowość. Czy muszą wygrywać ludzie nie z regionu a "spadochroniarze". Nie dość że nie "nasi" to jeszcze uchylający się za immunitetem, przestępcy. Gdyby Obajtek był niewinny to nic nie stało na przeszkodzie aby przed komisją śledczą się stawił i odpowiedział na zarzuty.Data dodania komentarza: 10.06.2024, 19:06Źródło komentarza: Tomasz Buczek w Parlamencie Europejskim. Połuboczek w SejmieAutor komentarza: KubuśTreść komentarza: Towarzystwo wzajemnej adoracji (K.K) liczy na poparcie skrajnej prawicyData dodania komentarza: 08.06.2024, 09:15Źródło komentarza: Pomnik Czynu Rewolucyjnego zostanie przekazany Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych PodkarpaciaAutor komentarza: ZastanawiającyTreść komentarza: Wg przekazu powstało "kolegium prezydenckie". Nie ma czegoś takiego w ustawie o samorządzie gminnym. I to jest wystarczające dla opisania obsady stołków, których im brakuje, więc tworzą nowe.Data dodania komentarza: 08.06.2024, 08:35Źródło komentarza: Złota „trójka” Konrada Fijołka
Reklama
Reklama
Reklama