Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
PRZECZYTAJ TAKŻE:
Reklama
Reklama jak głosować w Rzeszowie
Reklama Powiat Rzeszowski

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne ukończone. Ale skorzystamy z niego od marca

Podziel się
Oceń

Realizacja miejskiego komponentu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego była jedną z największych, jakie zostały zrealizowane w stolicy Podkarpacia w ciągu ostatnich lat i zgodną z ideą zrównoważonej mobilności miejskiej. Projekt został zakończony w poniedziałek.
Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne ukończone. Ale skorzystamy z niego od marca

Źródło: Łukasz Kotulak/Halo Rzeszów

- To zadanie jest ważne – uporządkowało przestrzeń w rzeszowskim śródmieściu, w rejonie głównego dworca kolejowego, czyniąc ją przyjaźniejszą dla mieszkańców, a także dla tych, którzy nasze miasto odwiedzają. Tutaj, praktycznie w jednym miejscu, łączą się transport autobusy, kolejowy, rowerowy i samochodowy, dając mieszkańcom alternatywę wyboru środka transportu. Powstała także przestrzeń przyjazna pieszym. Ważną częścią tej inwestycji była przebudowa układu komunikacyjnego i wyposażenie go w nowe elementy takie jak np. drogi rowerowe – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa podczas uroczystego zakończenia projektu budowy RCK. Od marca RCK będzie w pełni dostępne dla mieszkańców, a pod dworzec wrócą miejskie autobusy.

ZOBACZ FOTORELACJĘ Z OTWARCIA RZESZOWSKIEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO:

- Realizacja RCK, dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak m.in. odnawialne źródła energii - fotowoltaika, stacje ładowania autobusów elektrycznych, zwiększona ilość zieleni wpisuje się w założenia misji #NetZeroCities, w którym Rzeszów jako jedno z pięciu polskich miast uczestniczy – podkreślał prezydent.

- W maju 2024 roku będziemy świętować 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Razem możemy z dumą patrzeć na to, co udało się osiągnąć w zakresie rozwoju regionu i podniesienia jakości życia jego mieszkańców. Wysiłek ten wsparty został funduszami z Unii Europejskiej, w tym z ponadregionalnego programu dla Polski Wschodniej, przyczyniając się do poprawy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju miast – powiedziała Angela Martinez Sarasola, Kierownik Wydziału ds. Polski, Komisja Europejska.

- Z funduszami europejskimi jest tak, że stosunkowo łatwo jest je pozyskać jeśli ma się pomysł jak je zainwestować w ludzi. Rzeszów ten pomysł ma, czego dowodem jest dzisiejsza inwestycja, której gratuluję panu prezydentowi. To jest doskonały przykład na to, jak te często astronomicznie brzmiące kwoty, które Polska, dostaje od Unii Europejskiej, można mądrze inwestować w polepszanie codziennej jakości życia mieszkańców. W ramach funduszy europejskich mamy zarezerwowaną specjalną pulę pieniędzy dla Polski Wschodniej, czyli dla pięciu województw, które najmocniej odczuwają skutki trwających kryzysów. W ramach tej puli są środki dla przedsiębiorców, są pieniądze na rozwój infrastruktury – transportu, mobilności. Tylko z puli infrastrukturalnej Rzeszów w ostatnich latach wykorzystał aż 500 mln zł. To jest 2,5 tys. zł na jednego mieszkańca. Cieszę się, że te pieniądze są tutaj tak sprawnie wykorzystywane – mówił Jan Szyszko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej z Rzeszowa przypomniał, jak wspomina tereny przy rzeszowskim dworcu głównym sprzed lat i jakie przeszły one ogromne przeobrażenie, stając się ważnym miejscem szeroko pojętej komunikacji. 

- Od 20 lat naszej obecności w Unii Europejskiej widzimy, jak rozwijają się nasze małe ojczyzny, jak rozwija się szeroko pojęta infrastruktura. Jako europoseł, który od lat zabiega o środki oraz jako członek Komisji Transportu i Turystyki bardzo cieszę się z tej inwestycji, która będzie służyła zarówno mieszkańcom Rzeszowa jak i całego Podkarpacia. Cieszę się, że została ona sfinansowana w 85 procentach ze środków unijnych – dodała Elżbieta Łukacijewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia. 

Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki przypomniała, że RCK to kolejny etap rozwoju transportu publicznego na terenie Rzeszowa. - Miasto, korzystając z programów dla Polski Wschodniej, zakupiło wiele nisko i zeroemisyjnych autobusów, przebudowało szereg dróg, stworzyło Inteligentny System Transportu Publicznego. Ta inwestycja, na której zakończeniu dziś jesteśmy oraz wszystkie wcześniejsze świadczą o tym, że Rzeszów ma przemyślany, dobry program i konsekwentnie go realizuje. Życzę panu prezydentowi, aby to miejsce, w którym jesteśmy, w dalszym ciągu się zmieniało, aby były realizowane kolejne projekty, które są zaplanowane - powiedziała  Teresa Kubas-Hul. - Chciałbym wyrazić dużą radość z okazji zakończenia tej inwestycji. Na mapie systemów komunikacyjnych pojawia się nowa jakość. Z tej inwestycji korzystać będą nie tylko mieszkańcy Rzeszowa, ale także osoby przyjeżdżające do stolicy Podkarpacia – pracujący w mieście, turyści, studenci – mówił Władysław Ortyl, marszałek Podkarpacia. 

‎‎-‎ RCK było wyzwaniem z jednej strony ze względu na skalę i swoje znaczenie dla lokalnej ‎społeczności, z drugiej ze względu na prowadzenie pracy przy utrzymaniu czynnego ruchu ‎drogowego, tak by w jak najmniejszym stopniu realizacja była utrudnieniem dla ‎mieszkańców.‎ Dodatkowo, ‎roboty miały miejsce w strefie ochrony konserwatorskiej,‎ wobec czego prowadziliśmy ‎stały monitoring wpływu inwestycji na sąsiednią zabudowę, ‎wykorzystując ‎nowoczesną technologię skaningu laserowego. Finalny efekt czyni RCK ‎pełnowymiarowym i nowoczesnym hubem komunikacyjnym – ‎dodał Jakub Nagraba, ‎Dyrektor Budownictwa Ogólnego w Budimex S.A. ‎

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne to jedna z największych inwestycji w stolicy woj. podkarpackiego. W ramach zawartej w 2021 r. umowy, Budimex wykonał m.in. jednokondygnacyjny garaż podziemny o powierzchni blisko 4 tys. m kwadratowych i kubaturze 19 tys. m sześciennych. 

Budowa RCK była realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że wybrana w przetargu firma, w tym konkretnym przypadku Budimex S.A., w pierwszej kolejności musiała opracować dokumentację projektową tego dużego przedsięwzięcia, a następnie je zrealizować. Roboty w terenie rozpoczęły się wiosną 2022 roku. Teren przed kolejowym Dworcem Głównym w Rzeszowie i działki z nim sąsiadujące stały się wielkim placem budowy. Efektem tych prac jest podziemny parking, na którym może zaparkować równocześnie 110 samochodów. Są tam m.in. miejsca dla taksówek, miejsca krótkiego postoju Kiss&Ride oraz miejsca postoju długoterminowego, a także miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Z części podziemnej na poziom „zero” będzie można dostać się windą lub schodami. 

Jakie będą opłaty za postój? Dowiedz się więcej:

Na poziomie „zero” powstała przyjazna przestrzeń z ławkami, fontanną, terenami zielonymi. Wybudowano tam także wielostanowiskowe zadaszone stojaki rowerowe. W pobliżu zamontowane zostały nowoczesne wiaty przystankowe wyposażone w tablice informacyjne, monitoring i biletomaty. 

Na dachu parkingu zlokalizowano instalację fotowoltaiczną w postaci 192 bezramkowych modułów fotowoltaicznych o mocy 50 kWp.

Przy placu zamontowane zostały także pantografy, czyli urządzenia, które ładować będą rzeszowskie autobusy elektryczne obsługujące najpopularniejszą w mieście linię „koło”. Linia, która na swoje tradycyjne miejsce startu i kończenia trasy wróci 1 marca. Tego też dnia zacznie funkcjonować podziemny parking przed dworcem kolejowym. 

Innym z elementów RCK, za którego realizację odpowiadało miasto, była przebudowa pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego, która będzie pełnić funkcję niewielkiego dworca autobusowego komunikacji lokalnej. 

W ramach części drogowej wykonana została przebudowa jezdni ulicy Grottgera i placu Kilińskiego na odcinku ok. 340 m, przebudowa jezdni ulicy Asnyka na odcinku ok. 60 m, jezdni ulicy Bardowskiego na odcinku ok. 170 m wraz z przebudową ulicy Batorego na odcinku ok. 50 m. Dodatkowo zostało wybudowane rondo na skrzyżowaniu ul. Asnyka i Grottgera wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowane i wybudowane zostały chodniki i oświetlenie .

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne zostało zrealizowane w ramach projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość projektu to aż 253 151 440,12 zł.  Dofinansowanie wyniosło 179 140 253,93 zł. 

W ramach tego projektu wykonanych w Rzeszowie zostało kilka dużych zadań. Były to m.in.: 

- rozbudowę Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, 

- rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym na potrzeby Rzeszowskiego Centrum Komunikacji, 

- utworzenie elektronicznego sklepu e – bilet wraz z kontem użytkownika, 

- uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS, 

- zakup nowoczesnego, ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego (60 szt.)

- budowę/przebudowę i wyposażenie infrastruktury przystankowej usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego, 

- utworzenie centrum przesiadkowego - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne

- budowę/ rozbudowę/ przebudowę infrastruktury drogowej

- poprawę rzeszowskiej infrastruktury rowerowej.

Wartość projektu Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne to 65 955 482,18 zł. Wydatki kwalifikowane: 53 721 405,78 zł. Dofinansowanie inwestycji wyniosło 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Gmina Miasto Rzeszów na rozwój „Rzeszowskiego Programu Transportowego” przeznaczyła ponad 706 mln zł z czego samo dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wyniosło prawie 500 mln zł. Inwestycje realizowane były w ramach trzech  projektów: 

  1. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie
  2. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie
  3. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie.

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firma zrealizowała tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły Budimexowi zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Firma obecna jest nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

Powiązane galerie zdjęć:

Napisz komentarz
Komentarze
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: wyborcaTreść komentarza: Przecież to dostawka Pisu ,więc wszystko jasneData dodania komentarza: 17.04.2024, 11:33Źródło komentarza: Razem dla Rzeszowa świętuje - ich głos będzie znaczącyAutor komentarza: rudniokTreść komentarza: Zamiaru burzyć nie ma ale przyjdzie rozkaz z góry i pyk....Data dodania komentarza: 16.04.2024, 11:19Źródło komentarza: Waldemar Szumny z PiS. Rzeszowski pomnik powinien zostaćAutor komentarza: ZdzichuTreść komentarza: Wchodzi Dawid Uryniewicz żółtą kartkę dostaje Kacper Uryniewicz . Wchodzi Damian Tomek??? Czy Jerzy??? Człowieku ogarnij się potem pisz.,....Data dodania komentarza: 13.04.2024, 17:05Źródło komentarza: Derby Rzeszowa rozstrzygnięte! Stal pokonała Resovię! [FOTO]Autor komentarza: ZdzichuTreść komentarza: Wchodzi Dawid Uryniewicz żółtą kartkę dostaje Kacper Uryniewicz . Wchodzi Damian Tomek??? Czy Jerzy??? Człowieku ogarnij się potem pisz.,....Data dodania komentarza: 13.04.2024, 17:02Źródło komentarza: Derby Rzeszowa rozstrzygnięte! Stal pokonała Resovię! [FOTO] Ł Autor komentarza: CiekawyTreść komentarza: Czy i tym razem hołota musiała się naparzać?Data dodania komentarza: 13.04.2024, 00:58Źródło komentarza: W piątek Derby Rzeszowa. Policja: mecz podwyższonego ryzykaAutor komentarza: KalanasTreść komentarza: Bardzo dobry artykuł. Dobrze ze halo Rzeszów o tym informuje. Brawo Redakcja. Dziwi mnie ze na tej siłowni nie ma oświetlenia ani kamer wieczorem... Szkoda ze władze miasta nic w tej sprawie nei zrobiłyData dodania komentarza: 12.04.2024, 18:52Źródło komentarza: Szczury terroryzują mieszkańców Rzeszowa!
Reklama
Reklama
Reklama